PZW Okręg w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza na szkolenie w ramach projektu:

„Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności terenu
LGR Partnerstwo Jezior i popularyzacja rybactwa poprzez działania promocyjno-informacyjne”