środa, 09 styczeń 2013 16:21

Informacja dot. opłacania składek za pomocą PRZELEWU BANKOWEGO

Członkowie PZW nieprzynależący do Okręgu gorzowskiego mogą wnosić opłaty okręgowe (okresowe, roczne) na rachunek bankowy

BGŻ 66 2030 0045 1110 0000 0210 5660 Po uiszczeniu opłaty zostanie wysłane zezwolenie oraz znaczek upoważniający do połowów na terenie naszego Okręgu. Warunkiem wysłania zezwolenia jest umieszczenie w opłacie:

1. Imienia i nazwiska osoby wykupującej zezwolenie

2. Adresu ww. osoby

3. Nr karty wędkarskiej

4. Okres, na jaki zostało wykupione zezwolenie

Ponadto informujemy, iż brak ww. danych uniemożliwi otrzymanie zezwolenia.


UWAGA!!!

Termin otrzymania zezwolenia licząc od dnia wpływu opłaty na rachunek bankowy wynosi od 4 do 7 dni.

Osoby, które uiściły opłaty, a nie otrzymały zezwolenia, proszone są o kontakt z biurem ZO w Gorzowie Wlkp., pod nr telefonu 0 95 722 34 02</