Krajobraz terenów Lokalnej Grupy Rybackiej „Partnerstwo Jezior” charakteryzuje duża ilość jezior i rzek.
Największe rzeki, to Drawa i Ina, które stanowią największe dopływy rzeki Odry na obszarze województwa zachodniopomorskiego.
Jest tu 109 jezior, w tym 8 o powierzchni powyżej 100 ha.
Niespotykana rzeźba terenu, piękne jeziora i lasy dają możliwość wypoczynku w lesie i nad wodą, uprawiania turystyki pieszej, rowerowej, kajakowej oraz sportów wodnych.
Miejscowi wędkarze oraz wędkujący turyści mogą zapolować na karpia, tołpygę, węgorza, płoć, leszcza. Spotkać tu można jelenia, sarnę i podziwiać ptactwo wodne.
Obszar LGR „Partnerstwo Jezior” obfituje w tereny należące do sieci Natura 2000, takich jak:
Lasy Bierzwnickie, Lasy Puszczy nad Drawą, Dolina Iny koło Recza, Uroczyska Puszczy Drawskiej, Dolina Płoni, Jezioro Miedwie czy Puszcza Barlinecka.

Zabytki

Odwiedzających nas turystów , lubiących zgłębiać historię danego miejsca zachęcamy do zwiedzanie.
Bogactwo zabytków na terenach LGR „ Partnerstwo Jezior” usatysfakcjonuje każdego.