Spotkanie założycielskie naszego stowarzyszenia, odbyło się 13 stycznia 2010 r.
w Choszcznie. Stowarzyszenie przyjęło oficjalnie nazwę - Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”.
Stowarzyszenie powstało na potrzeby realizacji założeń Programu Operacyjnego
RYBY 2007-2013.
Celem działalności Stowarzyszenia jest zintegrowanie obszarów rybackich ośmiu gmin leżących w południowej, południowo-wschodniej oraz środkowo zachodniej części województwa zachodniopomorskiego.
Do jego powstania doszło dzięki inicjatywie Lokalnej Grupy Działania „Lider Pojezierza”, której przedstawiciele rozpoczęli najpierw rozmowy z organizacjami samorządami,
a następnie z innymi partnerami społecznymi i gospodarczymi z tego obszaru.
Chęć udziału w pracach Lokalnej Grupie Rybackiej „Partnerstwo Jezior” wyraziło 8 gmin: Bierzwnik, Choszczno, Drawno, Mirosławiec, Pełczyce, Recz, Suchań i Tuczno.
W skład Stowarzyszenia wchodzą przedstawiciele 3 sektorów:
- sektor gospodarczy (rybacy, hodowcy ryb i przedsiębiorcy),
- sektor publiczny (jednostki samorządu terytorialnego),
- sektor społeczny (organizacje społeczne, osoby fizyczne).
Powołany został zarząd Stowarzyszenia w składzie:
- Bogusław Ireneusz Szymański - Prezes Zarządu
- Marcin Matyja - Wiceprezes Zarządu
- Aleksander Lech Matusiak - członek
- Ireneusz Kostka- członek
- Jacek Gid - członek