Obręby ochronne – zimowiska ryb
1. Prawa odnoga rzeki Warty w miejscowości Świerkocin tj. między 28,6 km a 29,5 km biegu Warty.
2. Cały kanał na lewym brzegu rzeki Warty w m. Gorzów Wlkp. przy dawnej „Silwanie” tj. na 54,7 km biegu Warty.
3. Lewa odnoga rzeki Warty na terenie stoczni rzecznej w Gorzowie Wlkp. tj. na 57,5 km biegu Warty.
4. Lewa odnoga rzeki Warty między 79,5 a 80,0 km jej biegu w rejonie stacji pomp Trzebiszewo.
5. Prawobrzeżne starorzecze rzeki Warty na wysokości dawnego PGR Kwiejce , tj. na 85,0 km biegu Warty.
6. Prawobrzeżny odcinek starego koryta rzeki Warty wraz z jej odnogą na wysokości wsi Świniarki , tj. między 95,0 a 96,4 km biegu Warty.
7. Prawa odnoga rzeki Warty koło miejscowości Wiejce , tj. między 115,4 a 115,8 km biegu Warty.
8. Lewy brzeg rzeki Warty przy ujściu cieku „Dormowska Struga” koło miejscowości Muchocin na odcinku od pierwszej ostrogi powyżej ujścia cieku do czwartej ostrogi poniżej tego ujścia do rzeki Warty , tj. między 121,0 a 121,5 km biegu Warty.
Zimowiska wyszczególnione w pkt 1 – 8 ustanawia się na okres od 15 grudnia do 31 marca.


Obręby ochronne – tarliska i zimowiska ryb
1. Lewobrzeżne starorzecze rzeki Warty na wysokości dawnego PGR Rakowo , tj. na 88,0 km biegu Warty.
2. Lewy brzeg rzeki Warty na terenie basenu portowego w miejscowości Skwierzyna , tj. 91,5 km biegu Warty.
3. Na połączeniu rzek Warty i Noteci w miejscowości Santok : na lewym brzegu Noteci – od ujścia do mostu drogowego relacji Santok – Stare Polichno , na prawym brzegu rzeki Warty – od ujścia Noteci do drugiej ostrogi w górę rzeki .
4. Na lewobrzeżnym odcinku rzeki Warty – 300 metrów w dół i 300 metrów w górę od ujścia rzeki Obry.
Obręby ochronne wyszczególnione w pkt. 1 i 2 ustanawia się na okres od 1 grudnia do 31 maja , a w pkt. 3 i 4 na okres od 1 stycznia do 30 czerwca.
Obręb ochronny (tarlisko i zimowisko) na rzece Obrze – na odcinku 150 m od budynku siłowni Elektrowni Wodnej w Bledzewie w kierunku zgodnym z biegiem rzeki , obręb ustanawia się na okres całoroczny./Rozp.Wojewody lubuskiego nr 22 z 13.09.2005r./