Aby oddawać się pasji wędkarskiej na polskich wodach, konieczna jest karta wędkarska.
Jest to dokument ważny dożywotnio, wydawany dorosłym i młodzieży od lat 14 po zdanym egzaminie.

Prawo do egzaminowania ma Polski Związek Wędkarski, największa organizacja zrzeszająca miłośników tego hobby. Po zdanym egzaminie kartę odbiera się w wydziale ochrony środowiska właściwego starostwa powiatowego.

Jak zdobyć kartę wędkarską?
1. Należy udać się do Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w danym miejscu zamieszkania, gdzie przyszły wędkarz zapoznać się może z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb i ustali datę egzaminu.
2. Po zdanym egzaminie komisja przekazuje egzaminowanemu, podpisany przez członków komisji, protokół z przeprowadzonego egzaminu.
3. Protokół egzaminacyjny wraz z wnioskiem o wydanie karty wędkarskiej, dwoma zdjęciami i opłatą skarbową należy złożyć w Starostwie Powiatowym na terenie swojego miejsca zamieszkania.
4. Po otrzymaniu karty wędkarskiej należy zgłosić się do skarbnika koła PZW i dokonać opłaty wpisowej, wnieść składkę członkowską oraz składkę na ochronę i zagospodarowanie wód,