CHOSZCZNO
Kościół gotycki p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny z XIV w. wybudowany przez joannitów - styl gotycki przy ul.Rynek. Wewnątrz kościoła na uwagę zasługują:
- Epitafium nagrobne burmistrza Mikołaja Rebentischa z XV w.,
- Epitafium nagrobne kolatorki Elżbiety von Schack z 1787 r., fundatorki dachu kościoła,
- Drzewo Jessego z XIV w., biblijnego ojca Dawida.
Obwarowania miejskie:
- Barbakan Bramy Kamiennej - rondel przedbramia z XV w.
- Mury obronne z XIV-XV w. - fragmenty: północny, południowy i zachodni
- Dworzec kolejowy z połowy XIX w.,
- Gazownia z XIXw.,
- Młyn Gospodarczy z XIXw.,
- Spichlerz z XIXw.,
- Wieża ciśnień z pocz. XX w.,
- Zabytkowe budynki mieszkalne, z przełomu XIXw/XXw.,

GMINA CHOSZCZNO
Kościoły zabytkowe w miejscowościach na terenie gminy:
Piasecznik, Sławęcin, Stradzewo, Chełpa, Rzecko, Suliszewo, Kołki, Korytowo, Wardyń, Raduń, Stary Klukom, Smoleń, Zamęcin, Zwierzyń,
Zabytkowe budynki mieszkalne, z przełomu XIXw/XXw.w gminie:
Smoleń, Korytowo, Wardyń, Raduń, Stary Klukom, Gleźno, Zamęcin, Piasecznik, Radaczewo, Sławęcin, Stradzewo, Rzecko,
Grodzisko wczesnośredniowieczne IX-XI w. I XIV-XV w. - Raduń,
Park dworski z I poł. XIXw., w pierwotnym układzie z parcelą kościelną - Stary Klukom,
Park pałacowy, II poł.XIXw. - Stradzewo,
Park pałacowy - poł.XIXw., cechy parku naturalistycznego - Radaczewo,
Park pałacowy - poł.XVIIIw., cechy parku naturalistycznego - Gleźno,
Park podworski, XVIII i XIX w., naturalistyczny – Wardyń,
Zespół pałacowo - parkowy z XVIII wieku w Korytowie z piwnicami z XII w.

PEŁCZYCE
Klasztor pocysterski I poł. XIV, XV, XVIII, XX w. kościół pocysterski XIII, XV, XVIII w. plebania XIX w. szkoła podstawowa pocz. XX w. ratusz z 1791 roku
GMINA PEŁCZYCE
Będargowo - kościół filialny z XV/XVI - XVII/XIXw
Boguszyny - kościół filialny z XV/XVI, XIX w.
Bolewice- kościół filialny XIX w.; brama w ogrodzeniu kościoła XIX w.; dwór mur. pocz. XX w. Chrapowo kościół filialny XIII, XV/XVI, XIX w.
Jagów - kościół filialny XVIII w.; pałac mur. XIX w.; ruiny wieży z zespołem pałacowym XIX w.; gołębnik podworski k. XIX w.; obora podworska k. XIX w.
Jarosławsko - kościół filialny 1853r.; kaplica cmentarna p. XX w.; szkoła mur. p. XX w.; stodoła mur. k. XIX w.
Krzynki- kościół filialny XVIII/XIX w.; dwór mur. (szt.2) XIX w.
Lubiana- pałac mur. XIX w.Nadarzyn - kościół filialny XVIII, XIX w.; pałac ok. 1910t.; spichlerz podworski mur. 1928r.
Niesporowice - kościół filialny XVIII w.; dwór mur. p. XX w.; brama kam. (mur. p. XX w.); stodoła podworska mur. (szt. 2) p. XX w
Płotno - kościół filialny XIII, XVII w. pałac k. XIX w.; stodoła podworska kam./mur. (szt. 2) 1855-1861r.; budynek gospodarczy podworski kam./mur. k. XIX w.
Przekolno - kościół XIII, XVIII, XIX w.; kaplica cmentarna p. XIX w.; pałac mur. p. XIX w.; spichlerz podworski p. XIX w.; obora podworska mur. p. XIX w.; pałac mur. p. XIX w.
Sarnik- kościół filialny XVIII/XIX w.; pałac mur. Ruiny XIX w.; brama wjazdowa mur. XIX w.; oficyna pałacowa XIX w.
Wierzchno - dwór mur. p. XIX w.Często występujące budynki mieszkalne.

BIERZWNIK
Zespół pocysterski w Bierzwniku
Pierwotnie w parafii Klasztorne. Własna parafia dopiero od 1918r. Parafia bierzwnicka objęła w XX w. Jaglisko i Starzyce. Kosciół poklasztorny wykorzystany przez gminę ewangelicką od XIX w. W 1814r. przebudowano część wschodnią. Być może wówczas dobudowano dzwonnicę. Istnieją wszystkie księgi z lat 1750-1900 oraz register z lat 1883-1900. Najstarsza księga z 1750r. spłonęła jeszcze w XIX w. Po 1945r. wszystkie księgi zaginęły.


GMINA BIWRZWNIK
Kościół w Breniu
Kościół zbudowany w początkach XX w. nawiązujący do stylu neoromańskiego. Od 1865r. filia parafii w Klasztorne. Samodzielna parafia od 15 lutego 1901r. Erygowanie parafii mogło się wiązać z wybudowaniem nowej świątyni w tej wsi. Parafia obejmowała wioski: Łasko, Przeczno, Wygon. Księgi z lat 1750-1900 z tym, że w 1811r. razem z Łaskiem, Przecznem i Klasztornem. W 1812-1835 doszedł do filii Wygon, od 1836-1900 tylko Breń i Przeczno. Register komunikantny obejmował lata 1878-1900, a konfirmowanych z lat 1865-1900. Księga z 1750r. spłonęła w pożarze. Po 1945r. wszystkie księgi zaginęły.
Kościół w Klasztornem
Parafia obejmowała wcześniej filie Słowin, Bierzwnik i Przeczno. Kościół w Klasztornem spłonął w połowie XVIII wieku. Jeszcze w 1750r. został odbudowany. W 1803r. dobudowano wieżę, zakrystię i przedsionek. W 1900r. dobudowano wieżę. Średniowieczny ołtarz oddano do Muzeum Marchijskiego w Berlinie, gdzie znajduje się do dzisiaj. W Słowimie świątynia średniowieczna przebudowana w XVI wieku. Tam dzwon z 1546r. odlany przez Clausa Daberkowa. Drugi dzwon z 1890r. z ludwisarni G. Colliera z Zellendorf przetopiono na cele wojenne w 1817r. Wszystkie księgi z lat 1750-1900, z tym że w 1811r. parafia obejmowała Łasko, Breń, Wygon i Syringe. W latach 1812-35 z Przecznem. Register z lat 1833-1900. Zapiski parafialne dotyczyły wydarzeń Wojny Siedmioletniej. W 1865r. w parafii Klasztorne pozostały: Jaglisko, Syringe i kościół filialny w Słowinie. Po 1945r. księgi całkowicie zaginęły.
Kościół w Kolsku
Parafia obejmowała Górzno, Chomętowo i Osiek. Nowy kościół, który zachował się do dzisiaj zbudowano w XIX wieku. W 1718r. zapisano, że "kościelny jest bez ziemi". Wszystkie księgi były z lat 1687-1900, z Górzna od 1773r., register z lat 1880-1900, komunikanty, a konfirmacji 1777-1900 z luką obejmującą lata 1856-1879. Po wojnie w 1945r. wszystkie księgi zaginęły.


Kościół w Zieleniewie
Posiada kościoły filialne w Pławnie i Kołkach. Kościół parafialny przebudowany w 1906r. Posiada dzwon z 1861r. i dwa kolejne z 1925r. Przebudowa w latach 1905-1906. Kościół został powiększony, przebudowano wejście i wieżę. W Pławnie kościół szachulcowy z 1782r. Na wieży znajdowały się niegdyś 2 dzwony, jeden z 1643r., a drugi z 1876r. Duży dzwon z 1917 r. zabrany na cele wojenne.

RECZ
Kościół parafialny pw. Chrystusa Króla
Gotycki kościół farny pod pierwotnym wezwaniem św. Katarzyny. Budowę rozpoczęto w latach 1352 - 1355, prawdopodobnie w miejscu wcześniejszej świątyni zniszczonej przez pożar miasta w 1340 r.
Kościół został przebudowany w XV w., wtedy to założono sklepienia gwiaździste w nawie głównej i przebudowano wieżę. W XVI w. i w XVII w. kościół otrzymał nowe wyposażenie.
W roku 1859 przeprowadzono restaurację całej świątyni, polegającą na wymianie większości detalu architektonicznego: ościeży okien, laskowania, fryzów, gzymsów i szczytów.
Przed 1945 r. był to kościół protestancki. Dnia 4 listopada 1945 r. poświęcony został jako kościół katolicki - parafialny
DRAWNO
Kościół parafialny p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Pierwsze wzmianki historyczne o istnieniu kościoła w Drawnie pochodzą z XII w. Na fundamentach dawnego kościoła, prawdopodobnie w XV w., został wzniesiony nowy kościół. Po reformacji został przystosowany do obrządku ewangelickiego. Różne koleje losu, a w szczególności pożary jakie w ówczesnych czasach trawiły miasto przyczyniły się do zmiany wyglądu zewnętrznego kościoła. Po ostatnim pożarze, który miał miejsce pod koniec XVII w. przystąpiono do gruntownego remontu kościoła oraz dobudowania ryglowej wieży. Po II wojnie światowej 10 czerwca 1945 roku poświęcono świątynię dla obrządku rzymsko-katolickiego pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a w 1951 roku powołano parafię.
Ruiny Zamku Wedlów
Na Wzgórzu Zamkowym około X wieku pierwotna ludność Drawna wybudowała warowne grodzisko. Bracia Wedel wykorzystując istniejące po grodzisku wzniesienie postawili na nim swój zamek. Najprawdopodobniej został on zbudowany przed 1296 r.
Kamień Pojednania
Przy ulicy Choszczeńskiej, tuż za Stadionem Miejskim, na miejscu dawnego pomnika ku czci poległych Niemców w I wojnie światowej, wzniesiony został tzw. Kamień Pojednania polsko - niemieckiego z pamiątkową tablicą poświęconą pamięci i porozumieniu pomiędzy naszymi narodami.
GMINA DRAWNO
BOGDANKA
Samotny budynek przy drodze Drawno - Głusko w pobliżu ujścia Korytnicy do Drawy.
Miejsce było zwane dawniej Bukową Doliną, oprócz młyna przy skrzyżowaniu dróg stała leśniczówka. Lasy dookoła zostały posadzone około 100 lat temu na porzuconych polach.
DOMINIKOWO
Kościół romański z kamienia polnego z początku XIV w., przebudowany w XVII w., z szachulcowym przedsionkiem i wolnostojącą kwadratową wieżą dzwonnicy, w dolnej części szachulcową, a w górnej drewnianą. Przykrywa ją czterospadowy dach namiotowy, dzwon jest z 1630 roku. Nawa kościoła przykryta stropem belkowym. Wewnątrz znajduje się cenne wyposażenie manierystyczne z pocz. XVII w., ołtarz główny z 1610 r. z płaskorzeźbami, ambona i empora organowa wsparta na dwóch słupach, z balustradą ozdobioną polichromią. Prospekt organowy pochodzi z końca XVII w., zaś cynowa chrzcielnica z XVIII w. Oprócz tego znajduje się tam cmentarz ze starą kaplicą i kilkoma niemieckimi grobami
BARNIMIE
Gotycki kościół z kamieni polnych (obecnie otynkowany) z XII w., przebudowany w XV w. Do kościoła przylega drewniana wieża – dzwonnica kryta wysokim hełmem gontowym dostawiona w XVIII w. Wewnątrz kościoła znajdują się: renesansowa ambona z 1600 roku, ołtarz główny z 1608 r., neogotycka chrzcielnica z końca XIX w. Absyda i przedsionek dobudowane zostały w 1900 roku, z tego okresu pochodzą również neorenesansowy prospekt organowy i empora organowa. W kościele obejrzeć można także barokową płytę nagrobną niemieckiego pastora zmarłego w 1670 roku i dwie inne płyty z XIX w.
BOROWIEC
Dworek myśliwski z początku XX wieku o urozmaiconej bryle (obecnie hotel myśliwski). Dawny dziedziniec majątku z dwoma zachowanymi budynkami gospodarczymi z końca XIX wieku. Wokół rozlega się park z końca XVIII wieku z dziewięcioma pomnikowymi dębami, okazałym jesionem oraz pięknymi daglezjami.
BRZEZINY
Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny z 1756 roku, o konstrukcji szachulcowej, przebudowany w 1967 roku. Ołtarz w formie tryptyku z początku XX wieku oraz dzwonnica - wieża o konstrukcji szachulcowo - drewnianej. Dzwony pochodzą z 1754 roku. Kolejnym zabytkiem jest barokowy pałac z XVIII wieku (obecnie Dom Pomocy Społecznej) o bogatym wystroju architektonicznym fasady i kwadratową wieżą widokową.