środa, 08 październik 2014 00:00

PZW Okręg w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza na szkolenie w ramach projektu:

„Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności terenu
LGR Partnerstwo Jezior i popularyzacja rybactwa poprzez działania promocyjno-informacyjne”

czwartek, 25 wrzesień 2014 00:00

„STOP KLUSOWNIKOM! - DBAMY O PRZYRODĘ, CHRONIMY ŚRODOWISKO”- to hasło przewodnie, które towarzyszy, realizowanej właśnie, kampanii promującej tereny Lokalnej Grupy Rybackiej
„Partnerstwo Jezior”.

Kampania promocyjno-informacyjna adresowana jest do mieszkańców gmin oraz do turystów odwiedzających tereny, na terenach których działa Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”.
Prowadzone, we wrześniu i październiku br., działania propagują atrakcje przyrodnicze i turystyczne regionu, popularyzują rybactwo i walory wędkarskie tych obszarów oraz informują o konieczności i sposobach ochrony tych wyjątkowych zasobów.